DROGY: SPOLOČNÉ PROBLÉMY, SPOLOČNÉ RIEŠENIA NA SLOVENSKU

Prehratý boj proti drogám

Boj proti drogám prehrávame. Stojí nás nielen peniaze, ale aj straty na životoch.

Štatistiky hovoria jasne. Podľa prieskumov ESPAD naši študenti vo fajčení, užívaní kanabisu či pití alkoholu predbiehajú európsky priemer. Experiment s kanabisom má za sebou skoro tretina študentov. Heroínová éra síce pomaly doznieva, obľube sa však teší pervitín a na trh sa dostávajú nové syntetické legálne drogy.

Nielen vo svete, ale už aj na Slovensku sa ozývajú hlasy kritizujúce vojnu proti drogám.  Upozorňujú na to, že kriminalizácia ľudí užívajúcich drogy je drahá záležitosť, ktorá v konečnom dôsledku prináša len ohrozenie verejného zdravia a drogy  i tak nezastaví. Žiadajú, aby sa viac peňazí radšej vyčlenilo na pomoc ľuďom, ktorých sa drogy týkajú.

„Chceme, aby štát, ale i hlavné mesto investovali viac pozornosti a financií tejto téme. Chceme riešenia, ktoré by stáli na 4 pilieroch: prevencii, programoch znižovania rizík (napríklad výmena striekačiek), liečbe, ale aj spravodlivejšom uplatňovaní drogovej legislatívy,“ navrhuje tzv. štvorpiliérový model riešení drogovej problematiky Mgr. Miroslava Žilinská, koordinátorka programu výmeny injekčných striekačiek občianskeho združenia Odyseus. Tento model úspešne funguje aj v iných európskych mestách ako je napríklad Frankfurt, Zűrich či Kodaň.

OZ Odyseus ročne vyzbiera v Bratislave až 100 000 použitých injekčných striekačiek – tie by inak ostávali na ulici. Napriek tomu organizácie ako Odyseus každoročne bojujú o prežitie. 

Inštitút finančnej politiky sa tento rok pozrel na náklady a prínosy programu výmeny injekčných striekačiek občianskeho združenia Odyseus. Podľa odhadov IFP je tento program vysoko nákladovo efektívny. Rozdiel medzi nákladmi a benefitmi bol v minulom roku 174 tisíc €, pričom benefity prevyšujú náklady až 2,9-násobne. Vnútorné výnosové percento programu je 16%. Medzinárodné organizácie pritom odporúčajú realizovať verejné investície s návratnosťou vyššou ako 3,5 - 5 %.

Riešenia, ktoré predstavuje OZ Odyseus sú súčasťou medzinárodnej kampane Room for change – Miesto pre zmenu, v rámci ktorej organizácie žiadajú prehodnotenie protidrogových stratégií aj v ďalších európskych mestách. Viac informácií nájdete naroom-for-change.org alebo vo videu, ktoré popisuje situáciu s drogami v Bratislave.

Za podporu ďakujeme

Vytlačiť

      

Joomla 2.5 templates free by FreeTemplateSpot
Saturday the 21st. Copyright © 2012 OZ Odyseus