Novinky

17.12.2015 Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise

17.12.2015- Pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise sme zorganizovali "Vianočné raňajky pod Červeným dáždnikom",

Čítať ďalej: 17.12.2015 Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise

Ako sme boli na Krajskom riaditeľstve...

OZ Odyseus 15.10.2015 zorganizovalo pracovné stretnutie medzi zástupcami/kyňami OZ Odyseus a zástupcami/kyňami Policajného zboru, ktoré sa uskutočnilo na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave. Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na diskusiu o násilí páchanom na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise, na hľadanie spoločných riešení pri predchádzaní násilia na týchto ženách a rozvoj spolupráce medzi OZ Odyseus a Krajským riaditeľstvom PZ.

Zo strany zúčastnených policajtov/iek sme obdržali pozitívne ohlasy ohľadom zorganizovania stretnutia a veríme, že účasť na stretnutí bola pre obe strany prínosom, či už z hľadiska vymieňania skúseností, ako aj vytvorenia nových príležitostí spolupráce a hľadania riešení, zameraných na minimalizáciu násilia páchanom na ženách.

Veríme, že pracovné stretnutie bolo len prvým z rady ďalších stretnutí, zameraných na rozvoj spolupráce, ktoré OZ Odyseus v budúcnosti spolu s políciou uskutoční.

 

Poďakovanie za právnu analýzu

Touto cestou sa chceme poďakovať p. Gabriele Stopkovej a Stanislave Valientovej z advokátskej kancelárie Dentons Europe CS LLP, ktoré nám v rámci programu advokáti Pro bono vypracovali právnu analýzu zákonných možností testovania obsahového zloženia drog v slovenskej legislatíve.

Výsledok memoranda nám priniesol dostatok informácií a návrhy možných postupov, ktoré môžeme aplikovať pri strategickom plánovaní našej činnosti tak, aby bolo možné zabezpečiť testovanie obsahového zloženia drog v záujme ochrany zdravia užívateľov drog v súlade s platnou legislatívou. Na základe memoranda je možné, že v najbližšej budúcnosti v závislosti od finančných zdrojov zvážime nákup testov na zloženie drog, ktorých distribúcia je legálna.

ĎAKUJEME

Príbehy z HIV testovania

Prvýkrát som sa dala testovať keď som mala 23 rokov. Bola to jedna z úloh, ktorú som dostala, keď som začala pracovať v OZ Odyseus, aby som si vyskúšala aké to je, keď sa chcú naši klienti dať otestovať.
Ja sa celkovo bojím ihiel.  A začala som sa aj báť, lebo som si spomenula na všetky moje skúsenosti.  Na testy som išla s kamarátkou. Mala som teda strach a potom som na to myslela aj ten týždeň, keď som čakala na výsledky. Pre výsledky som musela ísť osobne. S kamarátkou, s ktorou som bola na odbere som išla aj po výsledky. Tak sme sa dohodli. Je dobré mať pri sebe podpornú osobu v prípade, že by sa niečo náhodou stalo.

Čítať ďalej: Príbehy z HIV testovania

Tréning zameraný na scitlivovanie polície v téme násilia páchanom na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise

Flipcharty plné skvelých nápadov polepené po celej knižnici, dobrá atmosféra, ale predovšetkým užitočné tipy a rady o tom, ako pripraviť čo najefektívnejší tréning pre príslušníkov/čky Policajného zboru, zameraný na predchádzanie násiliu páchanom na ženách pracujúcich v sex-biznise- aj o tom bol dvojdňový tréning, na ktorom nám bola prednášať lektorka až z ďalekého Kirgizska!

Získané vedomosti využijeme pri príprave tréningu pre príslušníkov/čky Policajného zboru, ktorý plánujeme uskutočniť na jeseň tohto roka.

Ďakujeme Nadácii otvorenej spoločnosti, že sme sa mohli v rámci projektu Koniec násilia, čas na práva zase niečo nové naučiť!

Výmena striekačiek OZ Odyseus sa finančne vyplatí

Inštitút finančnej politiky sa v spolupráci s Občianskym združením Odyseus pozrel na efektívnosť programu výmeny injekčných striekačiek medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy v Bratislave. Analýza sa zamerala na náklady a prínosy programu, nazvaného Chráň sa sám. Podľa odhadov IFP je tento program vysoko nákladovo efektívny. Benefity programu prevyšujú náklady 2,9-krát, teda každé vložené euro vygeneruje prínosy v hodnote takmer troch eur. Vnútorné výnosové percento programu je 16 %. Medzinárodné organizácie odporúčajú realizovať verejné investície s návratnosťou vyššou ako 3,5 – 5 %. Celú analýzu si môžete prečítať TU.

Pozor, pozor! Na svete je nová brožúrka!

Tentoraz sme v rámci projektu Koniec násilia, čas na práva vydali s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti a eea grants brožúrku Pomáhaj a chráň všetkých, ktorá je určená pre príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru. Na jej písaní sa spoločne podieľali žena pracujúca v sex-biznise a bývalý policajt. Brožúrka obsahuje predovšetkým harm reduction metódy a tipy pre efektívnu komunikáciu so ženami pracujúcimi v sex-biznise, ako aj skúsenosti žien pracujúcich v sex-biznise pri stretnutiach s políciou a ich rady a názory zamerané na to, čo by mohlo uľahčiť ich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. V brožúrke nechýbajú ani užitočné rady zamerané na prevenciu a riešenie prípadov násilia páchaného na ženách a dôležité kontakty na pomáhajúce organizácie.

 

Realizujeme projekt Mladí na ulici

OZ Odyseus od septembra 2015 realizuje projekt Mladí na ulici, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Čítať ďalej: Realizujeme projekt Mladí na ulici

Poďakovanie

Občianske združenie Odyseus ďakuje Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky za finančný príspevok. Tento dar bude využitý na účely programu Sociálna asistencia.

   

Sociálna asistencia prispieva k sociálnej inklúzii ľudí na okraji spoločnosti. Ponúka možnosť sprevádzania klientov/klientiek do iných pomáhajúcich inštitúcií a na úrady, a tak pomáha cieľovej skupine riešiť ich problémy. V rámci programu sa tvoria a distribuujú odkazy na sociálnu, právnu a zdravotnú pomoc. Zároveň tento program poskytuje klientom/klientkám aj telefonické poradenstvo.

V mene Občianskeho združenia Odyseus Bc. et Bc. Iveta Chovancová. 

 

 

 

 

 

 

Friday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus