Novinky

Cena Nadácie ERSTE

OZ Odyseus opäť získalo ocenenie za svoju prácu. Nadácia ERSTE nám udelila čestnú cenu za projekt sociálnej asistencie Druhá šanca. Štedrá finančná odmena vo výške 16 000 € je vítanou pomocou. Vďaka týmto peniazom budeme môcť naďalej pomáhať zraniteľným skupinám v spoločnosti.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Ďakujem za podporu projektu časopisu INTOXI – Čítanie je ich dávkou pomoci

Projekt Čítania je ich dávkou pomoci sa zapojil do akcie 24-hodinovka pre Dobrú krajinu. Počas jedného dňa, 21.8.2013 sa nám podarilo pre časopis INTOXI vyzbierať až 617,87€. Ďakujeme 

Projekt môžete online podporiť cez portál www.dobrakrajina.sk samozrejme aj naďalej.

Projekt P.I.K.O. O pervitíne informovane, komunitne, otvorene

Program Chráň sa sám momentálne realizuje projekt P.I.K.O. O pervitíne informovane, komunitne, otvorene, ktorý podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Projekt reflektuje meniacu drogovú scénu v Bratislave a narastajúci trend užívania pervitínu. V rámci projektu sme rozšírili naše služby o distribúciu alobalu na fajčenie, žuvačiek a vydávame novú infoedukačnú brožúrku o pervitíne.

Tlačovú správku k projektu si môžete prečítať TU.

Program SEX/DROGY ukončil letnú sezónu

Od júla 2013 sme začali s realizáciou projektu TABU TÉMY OTVORENE. Počas letných mesiacov sme navštívili až 3 akcie pre mládež, na ktorých poskytli až 1878 konzultácií na tému sex a drogy. Ďakujem všetkým pracovníkom/čkám, dobrovoľníkom/čkám a mladým ľuďom, ktorí sa pri nás pristavili. Projekt TABU TÉMY OTVORENE bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Tlačovú správku k projektu si môžete prečítať TU.

OZ ODYSEUS má tlačiareň vďaka TNT

Koncom roka 2012 nám spoločnosť TNT EXPRESS WORLDWIDE spol. s r. o. darovala skvelú tlačiareň HP Color LaserJet. Naša predchádzajúca tlačiareň už po rokoch používania nezvládala množstvo administratívne práce, ktoré súvisí s činnosťou Odysea.

 Vďaka funkčnej tlačiarni sme už zvládli administratívne náročné vyúčtovanie vyše 12 projektov, pravidelnú písomnú komunikáciu s inštitúciami a úradmi, pracuje sa nám jednoduchšie a navyše môžeme pokračovať v aktualizácii brožúriek pre klientov a klientky programu Chráň sa sám. Vďaka týmto brožúrkam majú informácie o tom, kde nájdu dostupné bývanie, lekárov, psychologičku alebo ako si môžu vybaviť doklady.

Aj v ich mene TNT EXPRESS veľmi pekne ĎAKUJEME!


Aj vďaka týmto sociálnym pracovníčkam sa naši klienti  a klientky lepšie zorientujú v sociálnom systéme či zákonoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa za rok 2012

Prečítajte si výročnú správu OZ Odyseus za rok 2012:

http://www.odyseus.org/files/vyrocna_sprava_2012.pdf

Konferencia Zlepšenie prístupu k testovaniu HIV a TBC pre marginalizované skupiny

 

Pri príležitosti ukončenia medzinárodného projektu Imp. Ac.T. si Vás OZ Odyseus dovoľuje pozvať na konferenciu

Zlepšenie prístupu k testovaniu HIV a TBC pre marginalizované skupiny

ktorá sa uskutoční 16.10.2012 v Primaciálnom paláci (Primaciálne námestie 3) v Bratislave.

konferencia sa koná pod záštitou

Podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Németh,

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

a

Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Cieľom konferencie je

 • podeliť sa na základe dlhoročných skúseností o poznatky z problematiky nízkoprahového testovania a zabezpečenia dostupnosti následnej starostlivosti pre klietnov/tky, ktoré využili službu testovania
 • predstavenie medzinárodne overenej metodiky testovania marginalizovaných skupín v nízkoprahových službách.

 

Na konferencii máte okrem iného možnosť:

 • zúčastniť sa prednášky Význam nízkoprahového testovania a dostupnosti liečby pre marginalizované skupiny. Prednášajucou bude MSc. Dagmar Hedrich, vedúca sektoru Health and social responses – EMCDDA (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti) , ktorá pracovala v Nemecku, Francúzsku a Portugalsku v problematike drog. Okrem iného sa podieľala na dlhodobom výskume ohľadom liečby závislosti na heroíne; na plánovaní  a koordinovaní drogových služieb a od roku 1991 v problematike spolupráce vládnej krajín EÚ v problematike drog. V roku EMCDDA začala pracovať v roku 2001. Je to jedinečná príležitosť vypočuť si túto uznávanú odborníčku na Slovensku.
 • dozvedieť sa výsledky štúdie HIV a TBC testovanie marginalizovaných skupín v Bratislave.
 • získať tréningový manuál testovania HIV/TBC, ktorý pomôže aplikovať do praxe testovanie prostredníctvom tzv. rýchlotestov na protilátky HIV, HCV, syfilis a pod. v nízkoprahových podmienkach pre cieľové skupiny akými sú napr.: ľudia žijúci bez domova, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, mladí ľudia a pod.

Predbežný program

9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov/čok

10:00 – 11:30 Otvorenie konferencie
Príhovor
PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja

HIV a TBC vo svete a na Slovensku
MUDr. Darina Sedláková, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Skúsenosti s testovaním v Centre pre liečbu drogových závislostií v Bratislave
MUDr. Ľubomír Okruhlica, Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava a hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí

Význam nízkoprahového testovania a dostupnosti liečby pre marginalizované skupiny
Dagmar Hedrich, vedúca sekcie Health and social responces, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

11:30 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:30 Nízkoprahové testovanie pre marginalizované skupiny v slovenských podmienkach

Diagnostika infekcie HIV
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc., Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

Prezentácia metodiky testovania v nízkoprahových službách vrámci projektu Imp.Ac.T.
Bc. Lucia Šalátová, DiS art, OZ Odyseus

Predstavenie metodiky nízkoprahového pred a potestového poradenstva HIV a TBC
Miroslava Žilinská, MA, OZ Odyseus

Výsledky štúdie HIV a TBC testovanie marginalizovaných skupín v Bratislave
PhDr. Katarína Jirešová, OZ Odyseus

13:30– 14.30 Obedová prestávka

14:30-15:30 Keď sa stigma násobí
Čo znamená potvrdenie HIV infekcie?
Bc. et Bc. Iveta Chovancová, OZ Odyseus

Diskriminácia ľudí žijúcich s HIV v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
Mgr. Dominika Goghová, OZ Odyseus

15:30- 16:00 Prestávka

16:00 - 17:00 Záver konferencie
Odporúčania do praxe
Záverečné slová
premiéra filmu Hungarian Civil Liberties Union: "Z vrcholov hôr: Čo sa svet môže naučiť zo zmien drogovej politiky vo Švajčiarsku"

Informácie o konferencii:

 • Vyplnenú návratku zasielajte do 1.10.2012 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Vzhľadom na limitovaný počet účastníckych miest si organizátor vyhradzuje právo na výber účastníkov a účastníčok.
 • Účasť na konferencii je bezplatná.
 • Studený obed formou chlebíčkov hradí organizátor konferencie.
 • Náklady na ubytovanie a cestovné si hradia účastníčky a účastníci z vlastných zdrojov.
 • Konferenčný jazyk slovenčina a angličtina. Tlmočenie bude zabezpečené organizátorom.
 • Kontaktnou osobou konferencie je PhDr. Katarína Jirešová ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , 0903 786 706)
 • Zo železničnej stanice sa na miesto konferencie dostanete autobusom č. 93 (vystúpiť treba na zastávke Zochova ul.) Ďalej môžete ísť pešo, ak prejdete podchodom na druhú stranu cez Kapucínsku ulicu - Klariskú ulicu - na Hlavné námestie - Primaciálne námestie.   
 • Z autobusovej stanice sa na miesto konferncie dostanete trolejbusmi č. 205,202 (cesta trvá 3 min). Ďalej môžete ísť pešo po Dunajskej ulici (smerom k TESCU) - na nám. SNP (k Tržnici) - cez Klobúčnicku ul - Primaciálne námestie.

 

Projekt Imp.Ac.T. je kofinancovaný Európskou komisiou vrámci programu zdravia 2008-2013. 

Ďalšími finančnými partnermi projektu sú:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Program Dobrá krajina Nadácie Pontis
 • doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

 

Konferenciu podporili:

 • Magistrát hlavného mesta SR - Bratislava  významnou zľavou pri nájme priestorov v Primaciálnom paláci v Bratislave.
 • spoločnosť Reckitt Benckiser Pharmaceuticals prostredníctvom vzdelávacieho programu. Spoločnosť žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu materiálov.
 • firma Shirtinator

 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN – patrí všetkým ženám, aj tým čo pracujú v sex-biznise!

MDŽ  je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť. Už veľa rokov je  8. marec oslavovaný aj na Slovensku. OZ Odyseus sa prostredníctvom programu Červený dáždnik v Bratislave venuje ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise.

,,Dnešný deň chceme poukázať na to, že aj naše klientky sú dcéry, sestry, matky, manželky. Jedným slovom – ženy. Chceme, aby ich práca bola rešpektovaná a aby boli dodržiavané ich ľudské práva. Jednoznačne treba eliminovať násilie, ktoré je na týchto ženách často páchané.“ hovorí Sandra Pódová z OZ Odyseus a dodáva, že počas minulého roka mapovali v Bratislave násilie a porušovanie ľudských práv žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise. Stáva sa, že aj keď práca v sex-biznise nie je zákonne na Slovensku upravená a teda nie je zakázaná, správanie polície je niekedy neprimerané.

,,Žiaľ, naše dotazníky, tak ako aj skúsenosti z výkonu terénnej sociálnej práce ukázali, že ženy pracujúce v sex-biznise majú skúsenosti s násilím a s porušovaním svojich práv.“ pokračuje Pódová.

Násilie býva často psychické i fyzické, netreba zabúdať na agresívnych zákazníkov i diskrimináciu zo strany úradov. Podľa údajov OZ Odyseus sa až dvakrát vyskytlo, že  ženy pracujúce v sex-biznise ich agresívni zákazníci úmyselne zrazili autom, následkom čoho museli byť hospitalizované.  Zároveň väčšina prípadov násilia alebo porušenia práv nebola riešená podaním trestného oznámenia, nakoľko opýtané ženy veria, že podanie trestného oznámenia by nemalo zmysel a polícia by im nepomohla.

,,Nikto by nemal byť trestaný za to, že si slobodne vyberie svoje povolanie.“ dodala Pódová.

28.7 - Svetový deň hepatitídy

28. júl je Svetový deň hepatitídy (World Hepatitis Day). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetová Aliancia Hepatitídy si každoročne pripomínajú tento deň. Tu si môžete pozrieť oficiálnu stránku. Keďže približne každý druhý človek injekčne užívajúci drogy na Slovensku žije s HCV, tak aj pre OZ Odyseus je tento deň významný.

 • Vo svete žije okolo 200 miliónov ľudí ((2,2–3,0% populácie) s hepatitídou typu C. HCV infekcia sa vďaka tomu radí medzi vírusové pandémie.
 •  Na Slovensku sa HCV týka 0,2 – 0,5% všeobecnej populácie.
 • Najviac zraniteľnou skupinou sú ľudia injekčne užívajúci drogy (na Slovensku sa odhaduje 50% výskyt HCV.
 • Na porovnanie v Českej republike je to o polovicu menej - okolo 25% ľudí injekčne užívajúcich drogy tam žije s HCV. Môžeme povedať, že je to vďaka tomu, že v ČR je viacej harm reduction programov a väčšia prístupnosť k substitučnej liečbe. Aj vďaka tomu sa opatrenia v ČR stali príkladom dobrej praxe aj pre ostatné krajiny. Viac si môžete v angličtine prečítať tu - Czech Republic Exemplifies Smart and Humane Drug Policy.

Nedávne štúdie vykazujú veľký výskyt HCV v Európe medzi mladými ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy do veku 25 rokov a tými, ktorí injekčne užívajú drogy menej než dva roky. To znamená, že mnohí ľudia injekčne užívajúci drogy sa infikujú počas prvých 2 rokov svojho injekčného užívania. Preto je veľmi krátky časový úsek na začatie účinných preventívnych opatrení. OZ Odyseus prevádzkuje portál www.drogy.org, kde sú prevenčné informácie  a informácie o testovaní pre ľudí užívajúcich drogy. To je náš príspevok k prevencii HCV medzi mladými ľuďmi.

Tento rok môžeme s radosťou oznámiť, že sa nám po viac ako 3. rokoch podarilo vrátiť do terénu nízkoprahové testovanie na protilátky HCV. Testovanie sa deje ako súčasť programu Chráň sa sám. Je to možné vďaka realizácii projektu „Stop HCV“, ktorý finančne podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis v hodnote 5000€.

O túto službu je záujem. Od mája po polovicu júla využilo túto službu viac ako 45 ľudí. Väčšina z nich nie je v kontakte zo zdravotníckymi zariadeniami, nemá preukaz poistenca a má dlžobu v zdravotnej poisťovni. Vďaka projektu môžu spoznať svoj zdravotný stav. Podľa oficiálnych výsledkov na Slovensku každý druhý človek injekčne užívajúci drogy žije s vírusom hepatitídy typu C. Pracovníčky OZ Odyseus mohli zatiaľ 17.-tim ľuďom potvrdiť, že test infekciu HCV  nepotvrdil.

Testovanie prebieha v špeciálne upravenom automobile priamo počas výmeny injekčných striekačiek.  Na testovanie sa využívajú rýchlotesty, pri ktorých stačí odobrať pár kvapiek krvi z prsta. To je výhodou, v prípade ak majú ľudia injekčne užívajúci drogy veľmi zničené žily a nemôžu odovzdať žilovú krv. Výsledok testu je k dispozícii maximálne do 30 minút. Test vie spoľahlivo určiť negatívny výsledok žltačky typu C. V prípade reaktívneho výsledku je zabezpečené pretestovanie vzorky a následná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach.

 

Friday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus