Novinky

Český premiér podporil správu Globálnej komisie pre protidrogovú politiku

Na začiatku júna 2011, Globálna komisia pre protidrogovú politiku uverejnila správu, ktorá jasne ukazuje, že tzv vojna proti drogám je neúčinná. Globálna protidrogová stratégia má dva základné piliere
1. tzv znižovanie ponuky (hlavne cez represívne a kontrolné opatrenia)
2. znižovanie dopytu po drogách (opatrenia vedúce k prevencii a liečbe).

Vojna proti drogám je zabezpečená najmä tým prvým. Tými náročnejšími a drahšími postupmi, ktoré sú zamerané na ničenie zásob a dodávania drog vo viere, že tento prístup bude kľúčom k zníženiu celosvetového problému s drogami. Ale opak je pravdou. Celosvetovo problém s drogami významne vzrástol. Napríklad počet ľudí užívajúcich opiáty sa od roku 1998 zvýšil približne o 17 miliónov ľudí v roku 2008. Správa Globálnej komisie pre protidrogovú politiku uvádza ako príklady osvedčených postupov prístupy na riešenie drogových problémov prístupy niektorých európskych krajín a Kanady. Ich skúsenosti potvrdili, že prístup, ktorý zvýhodňuje opatrenia vedúce k znižovaniu dopytu po nelegálnych drogách má šancu na úspech. Je to prístup založený na pragmatickej drogovej politike – ide o opatrenia ako napr.: dekriminalizácia ľudí závislých na drogách, podpora preventívnych programov a programov znižovania rizík spojených s užívaním drog (tzv. harm reduction). Zároveň Správa Globálnej komisie pre protidrogovú politiku vyzýva, že nastal čas na legislatívne zmeny v právnej úprave vo vzťahu k niektorým drogám.

"Považujem správu Globálnej komisie pre protidrogovú politiku za dôležitú výzvu pre hlavy štátov a politikov krajín, ktorí ju podpísali,“ vyjadril sa český premiér Petr Nečas. "Všetky protidrogové politiky by mali byť založené predovšetkým na účinných a ekonomicky efektívnych  preventívnych liečebných opatrení. Nemali by stáť na kriminalizácii ľudí, ktorí trpia drogovou závislosťou, ale nespôsobujú škody iným. Česká protidrogová politika ide v podstate správnym smerom, ale nesmieme sa báť podporiť efektívnejšie spôsoby riešenia a inšpirovať sa ostatnými štátmi."

"Som rád, že sa predseda vlády Českej republiky vyjadril pozitívne o správe Globálnej komisie pre protidrogovú politiku, ktorá bola podpísaná mnohými významnými svetovými vodcami, " povedal Jindřich Vobořil, národný protidrogový koordinátor ČR. "Volanie po zmene politického smerovania k efektívnej prevencii a liečbe rozhodne nie je nové svojím obsahom, ale je to predovšetkým volanie tých, ktorí túto správu podpísali v tejto dobe.

Mohlo by sa zdať, že zmeny v súčasnej právnej úprave sú potrebné v niektorých častiach protidrogovej politiky, čo samozrejme neznamená nekonečnú legalizáciu drog.  "Paradoxne napríklad kvôli nedostatočnej právnej úprave čelíme dnes novému fenoménu. Nekontrolovateľnému predaju nových syntetických drog  príklad Aktuálny stav nedostatočnej právnej úpravy je na jednej strane dnešný fenomén nekontrolované v tzv. „Amsterdam shops“ (na Slovensku tzv. Crazy shopy, pozn. prekl.). Tieto nové syntetické drogy sú predávané legálne a bez kontroly kvôli dieram v legislatíve. Na druhú stranu je tu legislatívny zákaz užívania kanabisu a konopných produktov pre lekárske potreby s rizikom trestného stíhania pacientov,“ pridáva Vobořil.

Zdroj: Statement by Prime Minister Petr Nečas on the report by the Global Commission on Drug Policy  http://www.globalcommissionondrugs.org/Media

Prvá harm reduction stránka pre ľudí, ktorí užívajú heroín a pervitín

Pri príležitosti „Svetového dňa boja proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu s nimi“ začalo OZ ODYSEUS prevádzkovať stránku www.drogy.org. Je to prvá harm reduction stránka pre ľudí, ktorí užívajú heroín a pervitín na Slovensku. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNDOC) sa tento rok rozhodol pre heslo „Zdravé komunity bez drog“. My sme presvedčení, že takýto cieľ nie je možné naplniť bez posilnenia komunít. Komunita ľudí užívajúcich drogy zohráva kľúčovú rolu a preto dostáva svoj priestor.

Stránka má ambíciu zmierňovať dopady užívania drog akými sú heroín a pervitín. Na základe našich skúseností práve o užívaní týchto látkach existuje na Slovensku nízke povedomie.
26. jún 2011 sa pre nás stal dňom, kedy sme sa rozhodli prostredníctvom stránky www.drogy.org vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí užívajú drogy. Reagujeme tak naskutočnosti, že:

 • Odhaduje sa, že na Slovensku každý druhý človek injekčne užívajúci drogy žije so žltačkou typu C. Väčšina ľudí, ktorí injekčne užívajú sa nakazí žltačkou typu C v začiatkoch injekčného užívania – do 1-2 rokov. V čase, kedy injekčne neužívajú pravidelne. Týmto prenosom sa dá predísť.
 • Ľudia, ktorí užívajú látky akými sú heroín a pervitín, potrebujú špecifické informácie. Tie nie sú bežne prístupné. Bez cielených informácií, nemôžu ľudia účinne chrániť svoje zdravie. Na stránke sú k dispozícií informácii o injekčnom užívaní i o iných spôsoboch užívania heroínu a pervitínu. Významnú časť venuje ochrane zdravia - prevencii HIV, prevencii žltačky typu C či prevencii predávkovania.
 • Podľa posledného uskutočneného odhadu výskytu problémového užívania drog môže byť na Slovensku od 8 200 do 33 500 problémových užívateľov/užívateliek drog. Väčšina z nich užívala heroín a pervitín (zdroj: Národná správa pre EMCDDA. Stav drogových závislostí a kontroly drog v Slovenskej republike 2008). Sieť harm reduction organizácii je na Slovensku slabo rozvinutá. Na Slovensku existuje 6 organizácií, ktoré sa venujú harm reduction. Väčšina ľudí užívajúcich heroín a pervitín nie je s nimi v kontakte. Táto stránka môže byť užitočná práve pre nich, najmä ak nemajú prístup k harm reduction službám. Sprostredkuje im  informácie a internetové poradenstvo..
 • Ochranou zdravia ľudí užívajúcich drogy sa šetria verejné financie. Je oveľa lacnejšie investovať financie do prevencie ako následne liečiť ľudí na ochorenia akými sú HIV a žltačka typu C. Prevencia je vždy účinnejšia ako liečba. Prevencia zachraňuje ľudské životy.

Stránka www.drogy.org má väčšinu článkov prístupnú iba registrovaným používateľom a používateľkám. Dôvodom je citlivosť informácií, ktoré sú vhodné len pre ľudí, ktorí drogy užívajú. Články sú zoradené v troch hlavných sekciách – drogy, zdravie, pomoc. Je tam možné nájsť informácie o heroíne a pervitíne. Dôležitou časťou sú články o šňupaní a injekčnom užívaní.  Cieľom je, predchádzať rizikám, ktoré s užívania drog vyplývajú (napr.: prenos HIV a žltačky typu C). K dispozícii je aj fórum, ktoré slúži na zdieľanie informácií pre návštevníkov a návštevníčky stránky. Cez fórum je možné položiť otázku, na ktorú zodpovie  Soňa Pekarovičová z OZ Odyseus.

V mesiaci jún mala stránka 80 registrovaných návštevníkov a návštevnosť stránky bola okolo 2000.


Ďakujeme Nadácií VÚB

Vďaka finančnej podpore Nadácie VUB sa nám podarilo v období január 2011 až júl 2011  zrealizovať sériu 4 vzdelávaní určených  pre nás – terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky, v rámci projektu Vzdelávaním k zvýšenej kvalite služieb.

Vzdelávania sa týkali špecifických tém s ktorými prichádzame do kontaktu pri výkone terénnej sociálnej práce v nízko-prahovom programe Chráň sa sám:

 • Predávkovanie nelegálnymi drogami - nácvik prvej pomoci
 • HIV/AIDS - nácvik pred testového a po testového poradenstva
 • Poradenský a konzultačný nácvik práce s klientom/kou v depresii
 • Poradenský a konzultačný nácvik práce s klietnom/kou v téme smrť a strata


Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom. Investovaním do kontinuálneho vzdelávania pracovníkov a pracovníčok OZ ODYSEUS sa nám darí túto hodnotu napĺňať.

vzdelávanie o predávkovaní

 

ukážka nalaxonu hydrochloride, ktorý sa používa pri ópiovom predávkovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nácvik 1.pomoci pri predávkovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoznámenie sa s resuscitačnou rúškou

Diskusia o ukončení vojny proti drogám sa začala

Vojna proti drogám stála bilióny na daniach, investovala trilióny dolárov do organizovaného zločinu, stála nespočetné množstvo životov a dosiahla nulové výsledky.

Napriek tomu, po desaťročia sa nenašiel nikto, kto by začal oficiálnu diskusiu o skončení vojny proti drogám.  V oficiálnych kruhoch je „taboo“ hovoriť o regulácii drog alebo dekriminalizácii – niektorí dokonca strácajú svoju prácu, ak tak robia.
Skupina bývalých prezidentov (napr. Ernesto Zedillo – bývalý prezident Mexika, Kofi Annan – bývalý generálny sekretár Spojených národov a pod.) sformovali  Globálnu komisiu o drogách, aby otvorene a bez okolkov hovorili o reforme. Stretli sa s jedným problémom – politici nechceli do diskusie vstupovať, pretože tvrdili, že na ňu nie je dostatočná podpora verejnosti.
Organizácia Avaaz preto zrealizovala kampaň 72 hodín, aby dokázala, že politici sa mýlili. A výsledok?

 • Viac ako 600 000 ľudí sa podpísalo pod ukončenie vojny proti drogám
 • Globálna komisia a bilionár Richard Branson zvolali tlačovú konferenciu, kde prezentovali výsledky kampane a svoje návrhy na reformu

................a odpoveď bola neuveriteľná!

V svetových médiách bolo uverejnených viac ako 2000 článkov (AP, IPS, The Guardian),  prakticky každý článok bol pozitívny.

Zástupcovia Globálnej komisie a organizácie Avaaz sa stretli so sekretárom Spojených národov Ban Ki-moon. Za 30 minút diskusie, boli prezentované výsledky kampane, ktoré jasne ukazujú, že verejnosť si praje skončiť vojnu proti drogám. Ban sa rozhodol urobiť dôležitý krok – zriadiť novú jednotku zameranú na rozvoj celkového prístupu k drogám a organizovanému zločinu. Práve tento krok je dôležitý k tomu, aby sa vojna proti drogám skončila a aby sa začali hľadať nové riešenia na drogovú problematiku.
Skutočná a tak veľmi  potrebná diskusia sa konečne začala...

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do kampane 72 hodín zapojili.

Zdroje:
http://www.avaaz.org/en/end_the_war_on_drugs/?fpla
http://www.globalcommissionondrugs.org/Commission

Farby v uliciach

12. apríla sme zafarbili ulice Starého mesta v Bratislave s cieľom upozorniť na potrebu riešiť prevenciu HIV a žltačky typu C.

HIV a žltačka sa šíria ľahšie ako si myslíte.

Takto to vyzeralo

reportáž zo dňa na STV Hlavné správy  (cca od 21. minuty) a TV JOJ správy o 17:00 (cca od 11 minúty)

Krátke video (vyrobila firma JANDL)

Prečo upozorňujeme na HIV?

 • Na Slovensku oficiálne žije 343 ľudí žijúcich s HIV, neoficiálne to môže byť viac ako 3000.
 • Každoročne na Slovensku pribúda viac nových infekcií HIV.
 • Ľudia nechodia pravidelne na testy na protilátky HIV
 • Ľudia väčšinou nepoužívajú kondóm pri sexe
 • Na to, aby vznikla epidémia HIV medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy stačí 1 rok.
 • Keď prepukne epidémia medzi nimi, nedá sa už zastaviť. HIV sa šíri ďalej medzi nás všetkých.

Prečo upozorňujeme na žltačku typu C?

 • Každý druhý človek injekčne užívajúci drogy žije s vírusom žltačky C
 • Títo ľudia nemajú prístup k sterilným injekčným striekačkám a tak sa žltačka šíri ďalej
 • Mnohí z nich sa už liečia a ešte viacerí sa začnú liečiť neskôr
 • Keď podporím prevenciu, ušetrím peniaze a zachránim život

Prečo nás podporiť?

 • Prevencia je vždy neporovnateľne lacnejšia ako liečba
 • Neposkytnúť liečbu HIV a žltačky, je z etického hľadiska nemožné. Chceme či nechceme, budeme ju musieť zaplatiť.
 • Liečba jedného človeka s chronickou žltačkou typu C stojí  od 700 - 6.000 Eur ročne. Týmto nákladom sa dá zabrániť. OZ ODYSEUS stačí 120 EUR ročne, aby ochránila 1 človeka.

Ako podporiť túto kampaň?

STOP.THINK.NOW.SPEAK

Doggy style, ass to mounth, cum shot, felching, .... a iné

A BED OF ROSES IS MUCH  MORE PAINFULL THAN ROMANTIC 

Ask my about my horrible secret

Život je pestrý, ak chceš

este viac farebnych verzií v e-shope. klikni na tricko! V hornej lište e-shopu - motívy - sú lepšie viditeľné nápisy.

Kúpou trička podporíte činnosť OZ Odyseus a máte pamiatku :)

Ako využijeme peniaze z kampane?

 • Na prevenciu HIV a žltačky medzi ľuďmi užívajúcimi drogy a pracujúcimi v sex-biznise.
 • Na prevenciu HIV medzi mladými ľuďmi.
 • Na sprístupnenie testovania HIV pre ľudí injekčne užívajúcich drogy a pracujúcich v sex-biznise
 • Na prevádzkovanie stránky www.hiv-aids.sk spojenú s on-line poradňou.
 • Na racionálnu prevenciu, ktorá šetrí peniaze do budúcnosti.

Ďakujeme agentúre JANDL za vytvorenie kampane,  MČ Bratislava - Staré mesto za povolenie vykonať kampaň v uliciach a Shirtinatoru za e-shop na podporu činnosti OZ Odyseus.

 

 

Workshopy v teréne

OZ Odyseus, program Chráň sa sám

Spolu so slnečným počasím sme sa rozhodli posilniť konzultácie o prevencii predávkovania realizáciou workshopov. Ľudia injekčne užívajúci drogy majú možnosť zúčastniť sa priamo v teréne workshopu spojeného s nácvikom umelého dýchania a masáže srdca.

Inšpirované sme boli príručkou Overdose Prevention and Response a Guide for People who Use Drugs and Harm Reduction Staff in Eastern Europe and Central Asia a stretnutiami s našim priateľom Mattom Curtisom.

Klienti a klientky si môžu vybrať z dvoch verzií workshopov

 • kratší 5 a viac minútový – pri ňom sa stručne počas rozhovoru prejdeme témy akými sú – čo je predávkovanie, ako rozoznať predávkovanie na heroíne a pervitíne, prevencia predávkovania a ako poskytnúť pomoc
 • dlhší 15 a viac minútový – ten ponúka možnosť diskutovať aj o osobných skúsenostiach (napr.: pichanie slaného roztoku, strach z volania záchranky, starostlivosť o človeka, ktorému bol pichnutý naloxone hydrochlorid).

Úspech slávi nácvik umelého dýchania a masáže srdca. Veľa ľudí zistí  aké je to v skutočnosti namáhavé. Zároveň si na „panákovi“ môžu vyskúšať silu a miesto, kde tlačiť. Prekonávajú strach, aby pri záchrane neublížili.

Najväčšou odmenou pre všetkých je vedomie, že venovali svoj čas k zlepšeniu svojich zručností pri záchrane života. My však radi poskytneme odmenu aj naviac. Preto

 • tí, ktorí sa zúčastnili 5 a viac minútového workshopu získali balíček s 10.-timi ihlami + materiál, čo znižuje riziká
 • tí, ktorí sa zúčastnili 15 a viac minútového workshopu získali balíček s 30,-timi ihlami + materiál, čo znižuje riziká v super taštičke, ktorá sa teší veľkej obľube

Odmenou pre nás, ktoré sme pripravovali tento projekt je, že sa workshop stretol s ocenením. Doteraz všetci zúčastnení/é si vybrali 15 a viac minútovú verziu workshopu. Povzbudilo nás to a tešíme sa na ďalšie workshopy v teréne.

skúšanie záklonu hlavy

takýto je na nás pohľad z diaľky (my sme tie pod dáždnikom :)

hľadanie správneho miesta na umelom Janíčkovi

odovzdávanie certifikátu a sladká odmena je už v ruke :)

Projekt je možné realizovať vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis.

Ďakujeme ProBenefit s.r.o - pracovná zdravotná služba za darovanie resuscitačného modelu.

Nákup v crazy shope

Program SEX/DROGY

spracoval dostupné informácie o produktoch, ktoré sa predávali v Crazy shopoch.

Cieľom je informovať ľudí, ktorí experimentujú s týmito produktami, o ich účinkoch, rizikách a o spôsoboch ako sa týmto rizikám vyhnúť (pokiaľ je to možne).

Naše poďakovanie patrí Národnému monitorovaciemu centru SR za poskytnutie zloženia týchto produktov.

Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o tom, že sa v týchto produktoch nachádzajú 3 skupiny látok:

 • syntetické kanabinoidy
 • stimulanty
 • empaktogény (látky , ktoré ovplyvňujú empatiu)

Podrobnejšie informácie o produktoch nájdete po kliknutí na odkaz

Máte komentare, informácie alebo skúsenosti s týmito produktami? Podeľte sa s nami o ne. Dajte vediet Soni ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ). Vaše informácie a odporúčania môžeme využiť pri aktualizácii.

! NOVINKY V PROJEKTE ! CHCEM BYŤ INFORMOVANÝ/Á A VZDELANÝ/Á.

Vďaka finančnej podpore z prostriedkov:

Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácií Intenda a dobrovoľníkov z firmy DELL

 

 

 

 

 

 

sme zorganizovali cyklus 3 kurzov v počítačových zručnostiach pre ľudí injekčne užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v pouličnom sex-biznise.

Kurzy boli zamerané na užívateľské základy pri práci s Windows a Internetom. Jednalo sa o interaktívnu formu vzdelávania, kedy si účastníci a účastníčky priamo skúšali vysvetľovanú teóriu v praxi pri pridelenom počítači za aktívnej podpory lektorov z firmy DELL. Trojdielny cyklus kurzov bol zavŕšený odovzdávaním certifikátov. Cieľom kurzov bolo sprístupniť/obnoviť vedomosti a informácie z oblasti počítačových zručností a zvýšiť tak šance ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sex-biznise na trhu práce.

 

 

 

 

Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á

 

Potreba projektu „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ vychádza zo zvýšeného záujmu klientov o vzdelávanie v oblasti komunikačných a informačných technológií, prostredníctvom jednoduchého užívania počítača – Microsoft Word : písanie životopisov, motivačných listov alebo orientovanie sa na internete, browsovanie, hľadanie pracovných ponúk atď.

Doteraz sme túto potrebu klientov riešili formou odkazov, buď na pracovné pozície, ktoré terénny sociálny pracovník/ka (TSP) vyhľadá pre konkrétneho klienta mimo terén, čiže v kancelárií, alebo zo súhlasom klienta (keďže servis CHSS je anonymný) zozbiera potrebné údaje na napísanie životopisu, alebo na vyplnenie formuláru na sociálnu ubytovňu atď. a po ich vyplnení/ napísaní sa formou odkazu dostanú späť ku klientovi, čo je veľa krát spojené s časovým sklzom, neaktuálnosťou ako aj možnosťou klienta/ky plnohodnotne na tvorbe životopisu, alebo motivačného listu atď participovať.

Projekt „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ má 3 základné ambície:

1. Zabezpečenie internetu spolu s notebookom na mobilných službách. To umožní promtne reagovať na potreby klientov za ich aktívnej participácie v oblastiach:

 • Orientácia na trhu práce: browsovanie prac. portálov, inzerátov, brigádnických ponúk
 • Zvýšenie sociálnych zručností: písanie životopisu, motivačných listov, on-line žiadostí atď.
 • Naučiť sa pracovať s internetom: vytvorenie e-mail. adresy, vyhľadávanie informácie atď.
 • Zvýšenie vzdelanosti a informovanosti v odborných témach v súvislosti s užívaním drog, sex-biznisom atď.

2. Zvýšenie vzdelanosti/gramotnosti klientov v oblasti informačných technológií zorganizovaním akreditovaného/certifikovaného kurzu pre prácu s počítačom v priestoroch OZ ODYSEUS pod vedením profesionálneho lektora/ky na danú tému. Konkrétny výstup zo vzdelávania formou certifikátu by klientom rozšíril možnosti na trhu práce a umožnil tak ľahší návrat do spoločnosti.

3. Sprostredkovanie informácií z oblasti základnej finančnej gramotnosti prostredníctvom ktorých tak môžeme pomôcť vyhnúť sa najviac častým a cyklickým problémovým situáciám našich klientov a klientiek ako sú neschopnosť splácania pôžičiek, ktorá ide ruka v ruke so zadlžením, exekúciami a nedostatočnou orientáciou v oblasti vedenia vlastných financií.

Veríme, že sprístupnenie zrozumiteľných informácií z oblasti finančného vzdelávania, osvojenie si vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti pomôže lepšie hospodáriť s financiami s ohľadom na meniace sa životné situácie čo povedie k správnym rozhodnutiam v budúcnosti.


Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácií Intenda.

Friday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus